Sàn gỗ tự nhiên được gia công từ  một loài cây thân gỗ thịt. Có những loại sàn gỗ nhân tạo được tạo ra và bắt chước gần như hoàn hảo sàn gỗ tự nhiên. Mặc dù vậy, nhiều người tin rằng không có gì có thể