Biến chứng của mụn để lại là những vết thâm xấu xí (Sức khỏe) Thâm do mịn là điều khiến cho các chị em cảm thấy mặc cảm tự ti khí đi chơi, khi tiếp xúc với